Portfolio

 

NL: Welkom in mijn portfolio. Hier kunt u een selectie zien van andere media die gebruik hebben gemaakt, dan wel gebruik maken, van media-werk van Orangehat.nl
GB: Welcome at my portfolio. At this page you can see a couple of examples of other media that used, or use, work from Orangehat.nl


NL: Vanaf 2018 levert Orangehat.nl per seizoen op vaste basis  verslagen, nieuws, interviews en foto's over de (internationale) zijspancross aan de volgende media:
GB: From 2018 pro season Orangehat.nl delivers reports, news, interviews and photos about the (inter)national sidecarcross for the following media:

NL: In 2022 levert Orangehat.nl op vaste basis  verslagen met  foto's over de (internationale) zijspancross aan de volgende media:
GB: In 2022 Oangehat.nl delivers reports and photos about the (inter)national sidecarcross for the following media:

NL: Hieronder vind u een kleine selectie van de media 
die werk van Orangehat.nl  hebben gebruikt in de afgelopen jaren;

 


- Artikelen en foto's in krant "De Schoter", Haarlem e.o.  

- Foto's in het Zwitserse tijdschrift Speedweek

- Mede auteur van een artikel in Engelse magazine 'Circuits' 

- Foto's in het Nederlandse tijdschrift Finish

- Foto's in het 'Dutch Power Pack' jaarboek 2009 
('Dutch Power pack' was destijds de naam voor alle A-autosport evenementen)

- Artikkelen op de teamwebsite van het internationale race- Team Bleekemolen

- Foto's op Racexpress.com 

- Verslagen op de zijspancross weblog van Bereboel

- Foto's op www.sidecarcross.be

- Foto's op www.smxpics.be

- Foto's op de website van 10-voudig Wereld kampioen zijspancross Team Willemsen

- Foto's op de website van 5-voudig Wereld kampioen zijspancross Sergis uit Letland

- Foto's op de website van  Nederlands en Wereld kampioen zijspancross Team Bax

- Foto's voor 'Kids & Sidecars'

- Foto's geleverd voor de Zijspancross 2008, 2010 en 2013 Kalender (sidecarcross.be)GB: Here you can find a small selection of media 
whom used work from Orangehat.nl in the past;

 


- Articles and photos in newspaper "De Schoter", Haarlem a.n.

- Photos in the Swiss magazine Speedweek

- Co-author of an article in the English magazine 'Circuits' 

- Photos in the Dutch magazine Finish

- Photos in the 'Dutch Power Pack' yearbook 2009 
('Dutch Power pack' was the name of all A-class motorsportevents in the Netherlands)

- Articles at the teamwebsite of international race- Team Bleekemolen

- Photos at the motorracing newssite Racexpress.com 

- Reports at the Dutch sidecarcross weblog Bereboel

- Photos for www.sidecarcross.be

- Photos for www.smxpics.be

- Photos at the website of 10 times  World champion sidecarcross Team Willemsen

- Photos at the teamwebsite of 5 times World champion sidecarcross Sergis from Latvia

- Photos at the teamwebsite of  Dutch and World champion sidecarcross Team Bax

- Photos deliverd for  'Kids & Sidecars'

- Photos deliverd for the Sidecarcross 2008 & 2010 and 2013 Calendar (sidecarcross.be)

 


 

 

Zoals u ziet gingen velen u al voor! 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in werk van Orangehat.nl,
of heeft u een andere vraag, dan kunt u vrijblijvend contact op nemen via de e-mail
( emilbilars@gmail.com )
As you can see many others already used work from Orangehat.nl!
If you are interested in work from Orangehat.nl,
or you have another question, please send me an e-mail.
( emilbilars@gmail.com )