Portfolio

 

NL: Welkom in mijn portfolio. Hier kunt u een selectie zien van andere media die gebruik hebben gemaakt, dan wel gebruik maken, van media-werk van Orangehat.nl
GB: Welcome at my portfolio. At this page you can see a couple of examples of other media that used, or use, work from Orangehat.nl


NL: Vanaf 2018 levert Orangehat.nl per seizoen op vaste basis  verslagen, nieuws, interviews en foto's over de (internationale) zijspancross aan de volgende media:
GB: From 2018 pro season Orangehat.nl delivers reports, news, interviews and photos about the (inter)national sidecarcross for the following media:


NL: Hieronder vind u een kleine selectie van de media 
die werk van Orangehat.nl  hebben gebruikt in de afgelopen jaren;

 


- Artikelen en foto's in krant "De Schoter", Haarlem e.o.  

- Foto's in het Zwitserse tijdschrift Speedweek

- Mede auteur van een artikel in Engelse magazine 'Circuits' 

- Foto's in het Nederlandse tijdschrift Finish

- Foto's in het 'Dutch Power Pack' jaarboek 2009 
('Dutch Power pack' was destijds de naam voor alle A-autosport evenementen)

- Artikkelen op de teamwebsite van het internationale race- Team Bleekemolen

- Foto's op Racexpress.com 

- Verslagen op de zijspancross weblog van Bereboel

- Foto's op www.sidecarcross.be

- Foto's op www.smxpics.be

- Foto's op de website van 10-voudig Wereld kampioen zijspancross Team Willemsen

- Foto's op de website van 5-voudig Wereld kampioen zijspancross Sergis uit Letland

- Foto's op de website van  Nederlands en Wereld kampioen zijspancross Team Bax

- Foto's voor 'Kids & Sidecars'

- Foto's geleverd voor de Zijspancross 2008, 2010 en 2013 Kalender (sidecarcross.be)Zoals u ziet gingen velen u al voor! 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in werk van Orangehat.nl,
of heeft u een andere vraag, dan kunt u vrijblijvend contact op nemen via de e-mail
( emilbilars@gmail.com )
GB: Here you can find a small selection of media 
whom used work from Orangehat.nl in the past;

 


- Articles and photos in newspaper "De Schoter", Haarlem a.n.

- Photos in the Swiss magazine Speedweek

- Co-author of an article in the English magazine 'Circuits' 

- Photos in the Dutch magazine Finish

- Photos in the 'Dutch Power Pack' yearbook 2009 
('Dutch Power pack' was the name of all A-class motorsportevents in the Netherlands)

- Articles at the teamwebsite of international race- Team Bleekemolen

- Photos at the motorracing newssite Racexpress.com 

- Reports at the Dutch sidecarcross weblog Bereboel

- Photos for www.sidecarcross.be

- Photos for www.smxpics.be

- Photos at the website of 10 times  World champion sidecarcross Team Willemsen

- Photos at the teamwebsite of 5 times World champion sidecarcross Sergis from Latvia

- Photos at the teamwebsite of  Dutch and World champion sidecarcross Team Bax

- Photos deliverd for  'Kids & Sidecars'

- Photos deliverd for the Sidecarcross 2008 & 2010 and 2013 Calendar (sidecarcross.be)

 

As you can see many others already used work from Orangehat.nl!
If you are interested in work from Orangehat.nl,
or you have another question, please send me an e-mail.
( emilbilars@gmail.com )